Udar niedokrwienny i krwotoczny

Udar to nagłe wystąpienie niedokrwienia i niedotlenienia tkanki mózgowej trwające ponad 24 godziny. Jest poważnym zagrożeniem zdrowia i życia.Możemy wyróżnić dwa rodzaje udaru, ze względu na przyczynę wystąpienia – udar niedokrwienny i udar krwotoczny.1

UDAR NIEDOKRWIENNYUDAR KRWOTOCZNY (inaczej wylew)
80% przypadków20% przypadków
Powstaje w wyniku niedrożności tętnicy mózgowej - krew nie dopływa tam gdzie jest potrzebna i część tkanki mózgowej obumiera.Powstaje w wyniku pęknięcia ściany tętnicy mózgowej i wylania się krwi poza naczynie krwionośne. Potocznie  jest nazywany wylewem.

Przyczyny:

Najczęstszą przyczyną jest miażdżyca naczyń krwionośnych. Blaszka cholesterolowa coraz bardziej narastając zwęża stopniowo światło tętnicy, aż w końcu całkowicie ją blokujeNajczęstszą przyczyną jest wieloletnie nadciśnienie, w wyniku którego małe tętnice poszerzają się i w końcu pękają
Częstą przyczyną jest też zator czyli zablokowanie tętnicy przez skrzep powstały w:
  • sercu np. podczas migotania przedsionków lub na powierzchni sztucznych zastawek lub po zawale
  • naczyniach żylnych.
Inną przyczyną może być też pęknięcie ściany naczynia  w wyniku wrodzonej wady.

Jak możesz zapobiegać udarom?

Pamiętaj, że możesz zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia udaru. W poniższej tabeli przedstawiono kilka najważniejszych zasad, których powinieneś przestrzegać.


Dodatkowe zalecenia od Twojego farmaceuty: [date]
  1. Medycyna Praktyczna: Udar mózgu pełny tekst [dostęp: 23.01.2018][]