Jak aspiryna zapobiega atakowi serca lub udarowi?

Gdy się skaleczysz, komórki krzepnięcia w Twojej krwi (a właściwie fragmenty komórek zwane trombocytami lub płytkami krwi) łączą się by zrobić czop i zatrzymać krwawienie. Jednak jeśli płytki się zaczną się łączyć w naczyniach krwionośnych wtedy, kiedy nie powinny, może to prowadzić do zawału serca lub udaru niedokrwiennego mózgu. Aspiryna sprawia, że płytki krwi mają mniejszą tendencję do tworzenia skrzepów w naczyniach krwionośnych. Nie jest jednak lekiem przeciwzakrzepowym, nie zmienia też gęstości krwi.

Czy powinienem zażywać aspirynę by zapobiec atakowi serca lub udarowi?

Porozmawiaj z lekarzem zanim zaczniesz stosować preparat z aspiryną. Oceni on, czy korzyści z jej zażywania przeważają ryzyko z tym związane. Do korzyści zaliczamy prewencję zawału serca i udaru, a do zagrożeń ryzyko krwawień w żołądku i do mózgu. Aspiryna jest stosowana przez wiele osób, które przebyły atak serca lub zawał, by zapobiec następnym incydentom. Aspiryna może również być stosowana jeśli nie ma historii ataków serca lub zawałów, ale jest duże ryzyko ich wystąpienia. Jeśli masz cukrzycę lub nadciśnienie albo palisz papierosy, lekarz może zalecić stałe stosowanie aspiryny, gdyż palenie i choroby układu krążenia zwiększają ryzyko zawału lub udaru.

Ile aspiryny powinienem zażywać i o jakiej porze dnia?

Większości pacjentów wystarczy 75 mg dziennie. Zażywanie większej ilości niż zalecił lekarz nie sprawi, że będzie ona lepiej działała. Większe dawki mogą zwiększać ryzyko krwawień. Twój lekarz zaleci odpowiednią dawkę dla Ciebie. Nie ma dowodów na to, by zażywanie aspiryny więcej niż raz dziennie było korzystne. Podobnie nie ma dowodów na to, że lepiej działa zażyta wieczorem a nie rano. Kluczowe jest, by ją zażywać raz dziennie, codziennie o najwygodniejszej dla Ciebie porze.

Jakie są działania niepożądane codziennego zażywania aspiryny?

Jeśli stosujesz aspirynę, nawet drobne urazy mogą wywołać krwawienia i siniaki. Możesz zauważyć, że po skaleczeniu krwawienie trwa dłużej niż zwykle. Ponadto aspiryna może podrażniać żołądek. Mniej częstym, ale poważnym działaniem niepożądanym jest krwawienie w żołądku i mózgu. Krwawienie w mózgu może powodować udar krwotoczny, zwany potocznie wylewem. Jeśli aspiryna podrażnia Twój żołądek, zażywaj ją z jedzeniem lub mlekiem. Zwróć uwagę na ciemny, smolisty stolec, krew w stolcu, nudności lub wymioty albo nagły ostry silny głowy. Jeśli którakolwiek z tych rzeczy ma miejsce, skontaktuj się pilnie z lekarzem lub zadzwoń po pogotowie.

Co jeśli zażywam inne leki? Czy mogą one kolidować z codziennym zażywaniem aspiryny?

Niektóre leki mogą wchodzić w interakcję z aspiryną. Zapytaj farmaceutę lub lekarza zanim zaczniesz stosować jakiekolwiek nowe leki na receptę lub bez recepty. Zażywanie popularnych środków przeciwbólowych i przeciwzapalnych zawierających ibuprofen lub naproksen znosi dobroczynne działanie aspiryny. Jeśli stosujesz ibuprofen lub naproksen, zastosuj go w odstępie 6-godzinnym. Okazjonalne stosowanie tych leków razem nie jest jednak problemem.
Leki, które mogą zwiększać ryzyko krwawień z aspiryną to leki przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe zawierające acenokumarol, warfarynę (Warfin), klopidogrel (Plavix), dabigatran (Pradaxa). Twój lekarz może zalecić zażywanie aspiryny z jednym z tych leków. Wypatruj wtedy ciemnych, smolistych stolców, krwi w stolcu, nudności lub wymiotów albo nagłego silnego bólu głowy. Jeśli którakolwiek z tych rzeczy ma miejsce, skontaktuj się pilnie z lekarzem lub zadzwoń po pogotowie. Poinformuj swojego farmaceutę, że stosujesz aspirynę, by mógł sprawdzić obecność interakcji w Twoim leczeniu.


Dodatkowe zalecenia od Twojego farmaceuty: [date]