Preparaty insuliny dla chorych z cukrzycą są podawane podskórnie, za pomocą wstrzykiwacza (pena) lub coraz rzadziej strzykawki. Należy pamiętać, że igła do wstrzykiwacza jest sterylnym „wyrobem medycznym” do jednorazowego użytku. Po każdym użyciu należy ją zabezpieczyć i wyrzucić w odpowiednio przeznaczone do tego miejsce.

Dlaczego chorzy używają igieł wielokrotnie?

Głównym powodem są kwestie finansowe. Na każde opakowanie insuliny (refundowane lub nierefundowane) przypada tylko jedna igła na jeden wkład.

Wpływ mogą mieć być również przyczyny osobiste takie jak :

  • pogarszająca się pamięć (pacjent nie pamięta, że musi założyć nową igłę)
  • obniżona sprawność (pacjent ma problem z założeniem igły)
  • niewiedza (w większości pacjenci nie zdają sobie sprawy z czym się wiąże taka praktyka)

Pamiętaj: Nieprawdą jest, że zdjęcie igły ze wstrzykiwacza po iniekcji spowoduje wyciek insuliny.

Czym grozi wielokrotne użycie igły?

Konsekwencje wielkokrotnego używania tych samych igieł to:

  • Niedokładne dawkowanie – długotrwałe otwarcie wkładu z tą samą igłą może spowodować powstanie pęcherzyków i zaburzyć przez to prawidłowy przepływ insuliny. Ponadto gdy pacjent stosuje mieszankę insulin (ich lepkość często się różni) nie zmieniając igły na nową powstaje ryzyko, że rzadsza insulina będzie wypływać z wkładu zmniejszając jej efektywność, czy skład.
  • Lipodystrofia – zagięta lub zdeformowana końcówka igły może spowodować nie tylko uszkodzenie naskórka ale również lipodystrofię, czyli zanik lub rozrost tkanki tłuszczowej w miejscu wstrzykiwań przez co upośledzone jest prawidłowe wchłanianie insuliny.
  • Krystalizacja – pozostawienie igły we wstrzykiwaczu między kolejnymi aplikacjami może powodować powstawanie kryształków (insulina ma skłonność do krystalizacji przy zetknięciu z powietrzem). Powoduje to częściowe lub całkowite zatkanie igły, uniemożliwiając wykonanie zastrzyku/wstrzyknięcia.
  • Ból – każde wkłucie powoduje deformację igły, za każdym razem zagina się coraz mocniej, wielokrotnemu stosowaniu towarzyszy większy opór. Każdorazowo zdejmowana i nakładana plastikowa osłonka igły stosowanej wielokrotnie, może spowodować przypadkowe jej zapchanie opiłkami plastiku zadrapanego końcówką igły lub uszkodzenie jej ostrza, co drastycznie może zwiększać ból podczas wkłuwania lub wyciągania igły, podnosząc ryzyko rozdarcia skóry.
  • Ryzyko infekcji – igła do wstrzykiwacza insulinowego jest produktem jednorazowego użytku i przestaje być sterylna po pierwszym użyciu, a kontakt z brudem i bakteriami w trakcie i między kolejnymi zastrzykami może być przyczyną poważnych infekcji i owrzodzeń.
  • Wypływanie insuliny – zostawianie założonej igły może sprawiać, że przy zmianach temperatury otoczenia insulina będzie wypływać przez igłę.

Ostatnia aktualizacja treści: 28.07.2018 (wersja: 01.6).Dodatkowe zalecenia od Twojego farmaceuty: